Aranacak Bilgiyi Giriniz...

Blog

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Tunalı Akademi ailesi olarak eğitimde geçerlik ve güvenirliğe önem vermekteyiz. Eğitimde kullandığımız ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, proje, çalışma kâğıtları, dereceli puanlama […]